Helyesírás

A magyar helyesírás szabályai:

          http://mek.oszk.hu/01500/01547/

          http://www.math.bme.hu/akademia/mhsz.pdf

          http://hu.wikisource.org/wiki/A_magyar_helyes%C3%ADr%C3%A1s_szab%C3%A1lyai

A Magyar helyesírási szótár és az Osiris-féle Helyesírás eltéréseinek listája: http://hu.wikipedia.org/wiki/A_Magyar_helyesírási_szótár_és_az_Osiris-féle_Helyesírás_eltéréseinek_listája

Helyesírási szótár:

          http://www.magyarhelyesiras.hu/

          http://www.regulus2.ingyenweb.hu/keret.cgi?/helyes/index.html

Igeragozó: http://bme-tk.bme.hu/other/kuszob/kuszirag.htm