Forta IV.

FORTA MENÜK

LISTA menü: Különböző szempontok szerint összeválogatott felirattáblák listáit lehet ebben a menüben megjeleníteni. A listák a bal felső sarokban jelennek meg a Lista fülre kattintva a LISTA Boxban. Duplán kattintva egy felirattábla sorszámára, az adott felirattáblára ugorhatunk a feliratban.

A.) Lista   (A hibás sorok listája)

Megmutatja azoknak a felirattáblaknak a sorszámait, amelyekben a Forta valamilyen hibát talált a felirat megnyitásakor, vagy a felirat mentésekor. Például az időbeli átfedéseket,  a szóközzel kezdődő felirattáblakat, sortöréssel kezdődő felirattáblakat (stb.) gyűjti ki a feliratból, és azt is kiírja,  hogy milyen hibát talált.

B.) 0,8 mp-nél rövidebb felirattáblák listája

Az olvashatatlanul rövid ideig megjelenő felirattáblákat listázza ki, hogy könnyen és gyorsan korrigálni lehessen ezeket a problémákat. A 0,8 mp-nél rövidebb felirattáblák színezése folyamatosan működik a fordítótól függetlenül. A 0,5 mp és 0,8 mp közötti idejű felirattáblákat NARANCS színnel jelöli meg. A 0,5 mp-nél rövidebb felirattáblákat SZÜRKE színnel jelöli meg,  ezek annyira rövid időtartammal rendelkezhetnek, hogy szabad szemmel észrevehetetlenek lehetnek a film nézése közben.

Mindkét kategóriában a színezés a kezdési idő és a befejezési idő különbsége alapján történik, tehát  nem a sorszámhoz van rendelve a szürke és narancs színezés, hogy két felirattábla összevonása után is (amivel általában a legkönnyebb ezeket megszüntetni) a megfelelő felirattáblákat mutassa.

 (TIPP!   A felirattáblák összevonásával a felirattáblák száma is módosul, ezért a sorszámára duplán kattintva már nem a túl rövid idejű felirattáblára ugrik a felirat, de a színezés miatt így is könnyen megtalálható. Ha nagyon sok ilyen felirattábla van a feliratban, akkor akár az a faramuci helyzet is előfordulhat, hogy egy idő múlva már nem is látszik a szürke vagy narancs színnel megjelölt felirattábla a 14-15 sort mutató szövegdobozban. Ilyenkor vagy meg kell keresni a felirattáblák görgetésével, vagy menteni kell az addigi változtatásokat, és újra ki kell iratni a 0,8 mp-nél rövidebb olvasási idejű felirattáblák listáját.)

C.) Üres sorok listája:

Időnként előkerülnek olyan "érdekes" feliratok, amikben egy rakás üres (0 karakteres) felirattábla maradt bent valahogy. Ezekből akár száznál több is lehet, ezért jobb megszabadulni az ilyen felirattábláktól.

[Különösebb gondot nem okozhatnak a film nézése közben, de azért mégis jobb kitörölni ezeket, mert a fordítók általában szeretnék tudni, hogy hány felirattáblát kell lefordítaniuk, és ebből hány van már készen, de az üres felirattáblák miatt ezek az arányok nagyon félrevezetőek is lehetnek.]

D.) 2 sor feletti felirattáblák listája

A feliratozás szabályai szerint maximum 2 sorban kellene megjelennie egy felirattábla szövegének.

Gyakran a túl hosszú szöveg miatt, vagy akár figyelmetlenségből is lehet egy felirattábla szövege 3  vagy még több sorba tördelve, ezeket a sorokat a ZÖLD színezésükről lehet felismerni.

Ezt a színezést ki- és be lehet kapcsolni (Beállítások menüben, vagy a Beíró ablakban).

E.) Küszöbszám feletti felirattáblák listája

A küszöbszámot egyénileg lehet beállítani, általában 37-40 karakter felett ajánlatos PIROS színnel megjelölni azokat a felirattáblákat, amelyeknél komoly esély van arra, hogy a túl sok karakter miatt nem férnek majd el egy sorba, és emiatt a videolejátszó saját hatáskörben tördelni fogja a szöveget, (mivel egyszerűen nem tudja kiírni az egészet egy sorba), ezáltal 3-4 sorban jelenik meg a videón az a szöveg, amit a fordító 2 sorosnak szánt eredetileg.

A nézők szempontjából az ilyen felirattáblák komoly filmélményt romboló hatással bírhatnak, mert eltakarják a kép jelentős részét, alkalmanként a szereplőkből is alig lehet látni valamit.

[Ami a Forta szövegmezőjében elfér egy sorba, az el szokott férni a videón is egy sorba!]

Ez a funkció szintén ki- és bekapcsolható. (Beállítások menüben, vagy a Beíró ablakban.)

F.) Kevés olvasási idejű felirattáblák listája

Bekapcsolható a Beállítások menüben az egy karakterre jutó idő alapján kiszámolt kevés olvasási idejű felirattáblák (40 ms vagy 50ms) halványlila színezése. Ezeknek a felirattábláknak a sorszámait itt lehet kilistázni a LISTA Boxba.

Forta III.

 FORTA MENÜK

MŰVELETEK menü:

A.) Felirat teljes és majdnem teljes formázása: Külön RTF fájlban vannak felsorolva, mert nagyon sok összetevője van ezeknek a funkcióknak.

B.) Felirat rendezése kezdési idő szerint: Néha előfordul, hogy egy feliratban össze vannak keveredve a felirattáblák, nem időrendben következnek egymás után, ezt a problémát lehet megoldani ezzel a funkcióval. (A használata előtt ajánlatos egy másolatot készíteni a feliratról, mert UTÓLAG NEM VISSZAÁLLÍTHATÓ ez a változtatás!)

C.) Üres második felirat: Üres második feliratot nyit meg az első mellé, hogy abba lehessen írni a magyar szöveget, az első felirat időzítését és tördelését fogja megkapni a mentéssel. (Gyakorlatilag ugyanaz, mint az SW fordító módja!)

D.) 1.sor utolsó szava: Az 1. sorból az utolsó szót, a 2. sor elejére helyezi át.

E.) 2. sor utolsó szava: A 2. sorból az első szót az 1. sor végére helyezi át.

F.) Agresszív sortörés: Az összes olyan sort megpróbálja megtörni, ami a küszöbszámnál több karakterből áll és 1, 2 esetleg 3 soros.

G.) 0,5 mp-es sorok kibővítése 0,75 mp-re: Ha van a sor előtt vagy/és után szabad "hely", és van honnan időt nyerni a túl rövid idejű sornak, akkor kibővíti a sor megjelenési idejét  0,75 mp-re.

H.) l betű kicserélése I-re

Az angol szövegekben sokszor a nagy „i” betű helyett kis „L” betűt használnak. Ezt veszi észre a program és cseréli.

Két esetet vizsgál:

l’ -ből lesz I’

l_ -ből (itt az aláhúzás space-t jelent) I_  lesz

I.) Ékezetek eltüntetése

Az összes magyar ékezetes betűt lecseréli nem ékezetes betűre, nagy -és kisbetűt megkülönböztet (pl. Ő-ből O lesz).

J.) Összes betű kis betű legyen

Ha egy feliratban csak nagy betű van, ezzel lehet lecserélni csupa kis betűre.

K.) Üres felirattáblák törlése: Értelemszerűen törli a feliratból azokat a felirattáblákat, amelyekben egy karakter sincs.

L.) Ha az egész sorban 1db gondolatjel van legelől, akkor törlődik a gondolatjel.

A párbeszédeket jelző gondolatjeleknek csak párban van értelme, mindkét sor elején lennie kell, hogy párbeszédet jelezzen. Ha valamiért csak egy gondolatjel van a felirattáblában, akkor azt az egyet kitörli.

M.) 36 karakternél kisebb és két sorból álló felirattáblákat egy sorrá húzza össze

Ha van olyan felirattábla a feliratban, ami két soros és nagyon rövidek a sorok, tehát nem igazán indokolt két sorban megjeleníteni, akkor ezt megszünteti.

Pl:

Hogy vagy

mostanság.

Ilyenkor, ha nincs párbeszéd, akkor a program összehúzza a 2 sort (ha 36 karakternél többet nem tartalmaz a két sor):

Hogy vagy mostanság.

N.) 4 soros sorok megtörése

Ha négy soros egy felirattábla, akkor kettévágja 2 db 2 soros felirattáblára.

Például:

13

00:02:54,480 –> 00:03:01,440

Nyilvánvaló, hogy megpróbált

kimászni. Azonosítottátok?

Nem, még nem, de most pont

nem tudom megnézni a zsebeit.

13

00:02:54,480 –> 00:02:57,890

Nyilvánvaló, hogy megpróbált

kimászni. Azonosítottátok?

14

00:02:57,890 –> 00:03:01,440

Nem, még nem, de most pont

nem tudom megnézni a zsebeit.

O.) Felirattábla-felezés /38-72 betű/

Ha van olyan felirattábla, amiben 38-nál több és 72-nél kevesebb karakter van és egy soros, akkor megpróbálja megtörni a sort.

P.) A .?! előtti space eltüntetése: Eltávolítja a felesleges szóközöket az írásjelek elől.

R.) A .,?! karakterek után tegyen space-t: Pótolja a hiányzó szóközöket az írásjelek után.

S.) A gondolatjel után tegyen space-t: Egyes országokban nem tesznek szóközt a párbeszédeket jelző gondolatjelek után. Ha egy ilyen feliratba lehet csak beírni a magyar szöveget, mert még nem készült el a filmhez az angol felirat, akkor ezzel a funkcióval ezt a problémát meg lehet oldani, megspórolja egy rakás szóköz begépelését egyenként.

T.) Hangutánzó szavak és nevek törlése: Hallásérülteknek készült feliratokban előforduló "felesleges" szövegeket törli a feliratból.

Pl:

MAN 1: …

SIDEL:…

Ha a sorban bárhol is fordul elő a hangutánzó szó és név (csak nagybetűs lehet), akkor a „:” és azelőtti karaktereket törli a hangutánzó szó vagy név első karakteréig.

V.) Hangutánzó szavak és nevek törlése – extra:

Pl:

MAN 1: …

SIDEL:…

marton:…

phone ringging:…

Ha a sorban bárhol is fordul elő a hangutánzó szó és név (kis és nagybetűs is lehet), akkor a „:” és azelőtti karaktereket törli a hangutánzó szó vagy név első karakteréig.

Ezeket a felirattáblákat rögtön törli:

Transcript : Raceman

Transcript: Raceman

Forta II.

FORTA MENÜK

FÁJL menü:

a.) Új  (üres) felirat:  Erre abban a nagyon ritka esetben van szükség, ha az adott filmhez semmilyen nyelvű felirat nem található, és ezért nincs mibe írni a magyar szöveget.

Választani lehet az időalapú (srt), és a képkocka alapú (sub) formátum között.

b.) Felirat megnyitása: Ezzel lehet megnyitni a támogatott formátumú feliratokat.

Ugyanez a funkciója a "Felirat betöltése" kapcsolónak is.

c.) Felirat mentése: Az eredeti fájlban felülíródnak a módosított felirattáblák, elmenti a változtatásokat.

d.) Felirat konvertálása: Felirat elmentése egy másik támogatott formátumban.

e.) Felirat mentése más néven: Felirat mentése máshová, vagy más néven.

f.) Második felirat beolvasása: Egyszerre két feliratot jelenít meg a szövegdobozban, és  a második felirat egy második szövegmezőben is megjelenik.

 Egymás mellett jeleníthető meg az eredeti nyelvű és a fordított felirat.

g.) Második felirat mentése: Ha azonos számú felirattábla van mindkettőben,  a második feliratot el lehet menteni az első felirat időzítésének átvételével.

Ha nem azonos számú felirattábla szerepel a két feliratban, akkor az időzítés átvétele előtt még össze kell hangolni a két felirat tördelését!

h.) Második felirat bezárása: Ha átmenetileg volt csak szükség a második feliratra, eltűntethető a szövegdobozból, és a második szövegablak is eltűnik, így nem foglalják majd feleslegesen a helyet.

i.) Kilépés: Kilépés a programból. Ugyanaz, mint a PIROS X, a jobb felső sarokban.

(A programból kilépés előtt még rákérdez, hogy mentse-e el a változásokat, ha azok még nem lettek elmentve!)

 

ELRENDEZÉS menü:

Itt lehet átváltani az ALAP és a FORDÍTÓI elrendezés között.

Az ALAP elrendezésben inkább a videó nélküli javítási munkákra használható, de mivel több hely van két feliratnak egymás mellett, ezért ez alkalmasabb 2 felirat egyidejű megjelenítésére is.

A FORDÍTÓI elrendezés inkább arra lett kitalálva, hogy egy felirat legyen benne megnyitva. Ebben az elrendezésben a második feliratot a DirectVobSub jeleníti meg a videón.

A FORDÍTÓI elrendezésben is megjeleníthető egy második felirat a szövegdobozban, de a szűkös hely miatt mindkét feliratnak csak egy kisebb része látszik ebben az esetben. A beíró ablakban az alsó kapcsolósor alatt megjelenik a második felirat szövegmezője is, ilyenkor a szövegdobozban látszó felirattáblák számát növelni kell a vízszintes világoskék aránybeállító csík-kal, mert legalább 18 felirattáblának kell egyszerre látszania ahhoz, hogy a második felirat szövegmezőjét is teljesen látni lehessen.

 

VIDEÓ menü:

a.) Videó megnyitása: Ezzel lehet megnyitni a támogatott formátumú videókat.

Ugyanez a funkciója a "Videó betöltése" kapcsolónak is.

b.) Teljes képernyőre átváltás (Kilépés az ESC billentyűvel).

c.) Információ: Kiírja a videó címét, elérési útvonalát, képfelbontását, méretét,

 Fps értékét, hosszát.

d.) Videó mutatása: Ki- és bekapcsolható a videó megjelenítése.

e.) Felirat mutatása: Ki- és bekapcsolható a felirat megjelenítése.

f.) Feliratnak külön hely: Plusz helyet biztosít a Forta (szürke – fekete) feliratának, hogy akár 20-as betűméretre is lehessen kapcsolni. (A videó képének alsó szélét megemeli, ezáltal annak a méretét csökkenti.)

g.) Lejátszás: A Play/Pause és a Stop funkciók itt is elérhetők.

h.) Felirat: Itt is elérhető a "Beállítás kezdő értékként", és a "Beállítás befejező értékként".

i.) Fps érték AVI-ból: Fps érték kinyerése AVI fájlból.

Forta I.

BEVEZETÉS

Néhány mondatban arról, hogy a Forta miben tér el a jelenleg etalonnak számító SW-től:

a; Nem kell telepíteni, a rendszertől függetlenül önállóan működik.

b; Nem kell nyelvet választani, mivel magyar nyelvű program.

c; Nem kell médialejátszóval társítani, mert saját beépített lejátszója van.

d; Két különböző elrendezésben is használható.

e; A videó lejátszását nem akadályozza a DirectVobSub (K-Lite Codec Pack).

A FORDÍTÓI elrendezés éppen arra lett kitalálva, hogy az eredeti feliratot a DirectVobSub mutassa a videólejátszó képernyőjén, így tesz lehetővé egy új fordítási módszert.

f; A fordító munkáját segítő funkciók jelentős része közvetlenül elérhető a program felületén elhelyezett kapcsolókkal.

 

FORTA részei a Fordítói elrendezésben

[A félreértések elkerülése végett egy képre beírtam a program különböző részeinek az útmutatóban használt megnevezéseit.] (Kép: Forta részei)

A program részei föntről lefelé és balról jobbra haladva, különböző színekkel elkülönítve:

 

CITROMSÁRGA:

Címsor: A megnyitott felirat neve itt van kiírva, akár 100 karakternél hosszabb cím is elfér.

Menüsor: A "klasszikus" menük helye, más programokhoz hasonlóan a Fájl menütől az INFO menüig.

 

LILA: LISTA BOX

INTÉZŐ: (Alaphelyzetben ez látszik.)

Módosítás: Időzítés módosítása azonos idővel +/- irányban.

Keresés: Szókereső két bepipálható opcióval.

Ugrás a felirattáblára: Kereső a felirattábla sorszáma alapján.

LISTA : A lista menükkel megjeleníthető felirattáblákat mutatja ezen a területen, amely szükség esetén megnövelhető a jobb szélén függőlegesen elhelyezkedő (világoskék színű) aránybeállító csíkkal. A sorszámokra duplán kattintva az adott felirattáblára lehet ugrani a feliratban!

AUTOMATIKUS MENTÉS: A BEÁLLÍTÁSOK menüben bekapcsolható az 5-10-15 percenkénti automatikus mentés. A mentésig hátralévő időt visszafelé számolva mutatja, hogy ne érje a fordítót váratlanul a mentés.

1 percet hozzá lehet adni a hátralévő időhöz, ha a munka szempontjából éppen nem megfelelő időben történne meg a mentés.

 

PIROS: Videólejátszó

Videóképernyő

Jobb szélen a felirat pozícionáló csúszka és a betűméret beállítás.

Alul a videó idővonala és a kapcsolósor a számlálóval.

Kapcsolósor:

A.) Stop, Play/Pause

B.) 1 mp vissza, 1 sor vissza, 1 sor előre

C.) Beállítás kezdő értékként, Beállítás befejező értékként, Beállítás befejező értékként és a következő sor kezdő értékeként (Az aktuális időt írja be az időzítő ablakokba.)

D.) Számláló (Az aktuális időt és a film teljes hosszát mutatja.)

E.) SUBS: Felirat mutatása vagy eltüntetése

F.) Teljes képernyőre átváltás (Kilépés az ESC billentyűvel).

G.) Hangerő szabályozó

 

SÁRGA: KAPCSOLÓK

Dátum és idő

Kapcsolók: Felirat betöltése, Film betöltése, Új (üres) felirat

Beosztás: Itt lehet beállítani, hogy idő alapú (srt) vagy képkocka alapú (sub) legyen a felirat.

FPS: Meg lehet változtatni a felirat Fps (képkocka/másodperc) értékét.

 

ARÁNYBEÁLLÍTÓ CSÍK:

A program felületének közepén található vízszintesen a világoskék színű "aránybeállító csík", amellyel a Forta belső arányait lehet módosítani az alsó és felső rész között. Elsősorban a szövegdoboz és a videó közötti arányok beállítására szolgál. Az egyik növelésével a másik mérete automatikusan csökken. Az egér kurzorát a csíkra helyezve lehet elmozdítani lefelé vagy felfelé.

 

NARANCS: BEÍRÓ ABLAK

Beíró ablak részei: (föntről lefelé haladva)

a.) Szürke kapcsolók (fülek) sora, melyekkel ez a terület több célra is felhasználhatóvá vált.

(Részletesebben a Beíró ablak leírásában!)

b.) Karakterszám mutató: soronként és összesen is kiírja az egy felirattáblában lévő karakterek számát.

c.) A felirattáblák szövegének begépelésére és formázására szolgáló szövegmező.

d.) Időzítő ablakok

Kezdés: A szöveg megjelenésének idejét mutatja.

Időtartam: A szöveg megjelenésének időtartamát mutatja.

Befejezés: A szöveg eltűnésének idejét mutatja.

e.) Színezés: Beállítható, hogy mennyi legyen a küszöbszám, ami felett színezi és kigyűjti a lista boxba a felirattáblákat, és itt is bekapcsolható a küszöbszám feletti sorok (piros) színezése.

Bekapcsolható a 2 sor feletti felirattáblák (zöld) színezése.

Mindkettőnél kiírja az adott feltételnek megfelelő felirattáblák számát.

f.) Tábla beszúrása: A felirat végére beszúr egy felirattáblát.

g.) Tábla törlése: Töröl egy kijelölt felirattáblát.

h.) Mentés másként: Felirat mentése máshová, vagy más néven.

A feliratot meghagyja az eredeti állapotában, a változtatások egy új másik feliratban jelennek meg.

i.) Mentés: Az eredeti fájlban felülíródnak a módosított felirattáblák.

j.) Második felirat betöltése esetén legalul megjelenik még egy szövegmező, amiben a 2. felirat szövege lesz kiírva!

 

ZÖLD: SZÖVEGDOBOZ

A szövegdoboz részei:

a.) A bal szélén speciális (szürke) kapcsolók sora van, amik megkönnyítik és felgyorsítják a fordító munkáját a szövegdobozban. (Részletesebben a Szövegdoboz leírásában!)

b.) Az aktuális sort jelölő fekete háromszög.

c.) Sorszám

d.) Kezdési idő

e.) Befejezési idő

f.) Szöveg (Szövegrács)

g.) Két felirat betöltése esetén megjelenik a "Szöveg 2" is.

 

Felirat készítése videóhoz Powerpointban

Ki gondolná, hogy PowerPointban is lehet videót feliratozni? A 2010-es verzióban erre is lehetőség nyílik.

Az alábbi tutorialvideó bemutatja, hogyan:

Időzítés nem azonos titleszámú, pontos időzítésű felirat segítségével VSS-sel

Ha kész a magyar felirat, de az időzítése nagyon pontatlan, vagy van egy szövegfájlba bepötyögött szinkron, amit időzíteni kell, és létezik egy bármilyen nyelvű, de pontos időzítésű feliratfájl, akkor VisualSubSynckel nagyon egyszerűen és gyorsan megtehető! Rövidebb idő, mint SW-ben a Pascal parancsfájlokkal, amelyről itt olvasható leírás.

A VSS letölthető innen.

Felirat (.srt) feltöltése YouTube-videóhoz

Bár évek óta lehet YouTube-ra feltölteni a videókhoz softsubokat, ennek ellenére a mai napig érkeznek megkeresések a feliratégetéssel kapcsolatban. Hogy bárki egyszerűen elkészíthesse a sajátját, ehhez nyújt segítséget ez a tutorialvideó.

Ha olyan videóhoz készülne a felirat, amihez már van más nyelvű, akkor az könnyen letölthető .srt fájlba, és nem kell az időzítéssel vesződni. Erről részletes leírás itt olvasható.

Szótárak

Általános szótárak:

Angol-magyar szótár:  

          http://www.angolszotar.hu/

          http://www.cab.u-szeged.hu/cgi-bin/szotar

Brit szlengszótár: http://www.effingpot.com/slang.shtml

Cambridge Dictionary: http://dictionary.cambridge.org/

Classic Dictionary: http:///www.classicdictionary.info/

Dicfor szótár: http://www.szotar.dicfor.com/Szotar

Google szótár: http://www.google.com/dictionary

Gosbe többnyelvű szótár: http://glosbe.com/

Letölthető ingyenes szótár: http://www.jomagam.hu/programok/jgl_szotar.htm

MEK OSZK szótár: http://mek.oszk.hu/00000/00076/html/eng-hun/g.htm

Merriam Webster Search: http://www.merriam-webster.com/

Kirzen szótár: http://www.kirzen.com/

Sztaki szótár: http://www.szotar.sztaki.hu/

The Free Dictionary: http://www.thefreedictionary.com/

Thor szótár: http://www.thor.hu/?angmakis_mn_good_szotar_Angol_-_magyar

Urban Dictionary: http://www.urbandictionary.com/

Your Dictionary: http://www.yourdictionary.com/

Tematikus szótárak:

Állambiztonsági értelmező kéziszótár: http://www.osaarchivum.org/files/fa/357/szotar.CEwin.html

Bábaszótár: http://www.nandu.hu/magyar/szules/hbszotar.htm

Balett- és táncszótár: http://balett.dancemelody.com/balett_szotar/index.php

Baseballszótár: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerkeszt%C5%91:Totya/Baseball_sz%C3%B3t%C3%A1r

Drogszlengszótár:

          www.harmonet.hu/kutyu-es-tudomany/14306-drogosok-szleng-szotara.html

          www.noslang.com/drugs/dictionary/

Etimológiai szótár: http://www.etymonline.com/

EU jogi szótár:http://www.1moment.hu/EU_jogi_szotar_angol-magyar_magyar-angol.pdf

EU-szótár: http://mek.niif.hu/00000/00081/00081.html

Filmes szótár:

          http://home.snafu.de/ohei/ofd/md_terms_e.html

          http://www.euro-tv.hu/info-lexikon.htm

          http://filmhirek.com/szotar/

          http://www.shootinhungary.com/szotar.php

Fogorvosi szótár:

          http://dental-dictionary.info/en/hu/

          http://www.lorincz-veger.hu/magyar/documents/fogorvosiszotarhu-ro-en.pdf

Geológiai szótár: http://www.tankonyvtar.hu/szotarak/angol-magyar-geologiai-080904-69

Helyesírási szótár:

          http://www.magyarhelyesiras.hu/

          http:/www.regulus2.ingyenweb.hu/keret.cgi?/helyes/index.html

Horgászszótár: http://www.haldorado.hu/articles.php?topicid=38&subtopicid=0

Idegen szavak szótára:

          http://www.idegen-szavak.hu/

          http://www.tintakiado.hu/dictionary_idegenszotar.php

Ingatlanszótár: http://www.budapest-propertyfinder.com/dictionary_hu_e_a.html

Informatikai szótár:

          http://www.tintakiado.hu/informatikai_szotar.php

          http://www.tankonyvtar.hu/informatika/angol-magyar-080904-31

Internetszleng-szótár: http://www.internetslang.com/

Járműszótár: http://www.jarmuszotar.hu/

Jogi és ingatlanszótár: http://www.1moment.hu/szotar.pdf

Katonai szlengszótár: http://www.slangsearch.com/military.html

Katonai szótár:

          http://lastword.tvn.hu/SZOTAR/msz.php

          http://www.zmne.hu/tanszekek/ehc/vocabulary/Szotar/Szotar.html

Képes építészeti szótár: 

http://www.horber.hu/horber_szoszedet/szotar/szotar_start/szotar_angol.htm

Kosárlabdaszótár: http://www.freeweb.hu/stadionkosar/aloldalak/kosarszotar.xhtml

Lovasszótár: http://www.ugeto.com/loszotar

LSDictionary: http://szotar.dema.hu/

Madárnévszótár: http://www.knutas.com/birdsearch/

Magyar szlengszótár: http://hogymondom.hu/

Matematikai szótár: http://www.hungarotips.com/matek/szotar.html

Műszaki szótár:

          http://dictionary.uw.hu/

 

          http://www.tintakiado.hu/szotar/angol/muszaki/

Népszótár: http://nepszotar.com/ 

Nukleáris szótár: http://www.chem.elte.hu/sandor.nagy/okt/amka/nuclebulary.htm

Nyelvtár: http://www.nyelvtar.hu/

Onlinemarketing-szótár: http://www.onlinemarketingszotar.hu/

Orvosi szótár: 

         http://www.pirula.net/aszotar/angola.htm

         http://www.super55.com/index.php

Paintballszótár: http://www.paintballsport.hu/index_szotar_hu.html

Pénzügyi és számviteli szótár:

          http://www.allamkincstar.gov.hu/dokumentum/681

          http://online-konyveles.hu/Angol-magyar-szamviteli-penzugyi-kulcsszavak.pdf

          http://www.1moment.hu/Penzugyi_es_szamviteli_angol_szotar.pdf

Pókerszótár: 

          http://hu.pokernews.com/p%C3%B3ker-kifejez%C3%A9sek/ante-up.html

          http://pokerliga.hu/index.php?topicid=38&subtopicid=0

QDB magyar-magyar szótár: http://magyarmagyar.hu/

Sportfogadási szótár: http://www.online-fogadas.com/sportfogadas_szotar

Szado-mazo (BDSM) szótár: http://ladyjenny.info/hung/index.php

Szinonimaszótár: http://keresohalo.hu/

Szörfszótár: http://www.surfing-waves.com/surf_talk.htm

Összes A-Z

A magyar helyesírás szabályai:

http://mek.oszk.hu/01500/01547/

http://www.math.bme.hu/akademia/mhsz.pdf

http://hu.wikisource.org/wiki/A_magyar_helyes%C3%ADr%C3%A1s_szab%C3%A1lyai

Felirat muxolása .mkv fájlba MKVtoolnixszal

Az MKVtoolnix program segítségével a feliratok kinyeréséhez hasonlóan egyszerűen lehet feliratokat (vagy hangsávot, stb.) muxolni .mkv kiterjesztésű konténerfájlokba.

A program letölthető innen.